Vision จำหน่ายเครื่องเคลือบบัตร เครื่องเข้าเล่ม เครื่องทำตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ และอุปกรณ์สำนักงาน

ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : สันห่วงเหล็ก » สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/4 นิ้ว 6.4mm สีดำ (20 เส้น) Vision
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/4 นิ้ว 6.4mm สีดำ (20 เส้น) Vision
สถิติการชม : 8,209 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 21/4/2562
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/4 นิ้ว 6.4mm สีดำ (20 เส้น) Vision

/div>

 • สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4
 • วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน
 • ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 30 แผ่น (80 แกรม)
 • สีดำ
 • จำนวน 34 ห่วง/เส้น
 • ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 1/4 (6.4 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น
 • ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 3 X 13 นิ้ว/แพ็ค
 • บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
 


 • สันห่วงเหล็กขนาด A4
 • วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน
 • ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 30 แผ่น (80 แกรม)
 • สีดำ
 • จำนวน 34 ห่วง/เส้น
 • ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 1/4 (6.4 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น
 • ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 3 X 13 นิ้ว/แพ็ค
 • บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
10%
เครื่องเข้าเล่มขดลวด ...
8,550.00 บาท