Vision จำหน่ายเครื่องเคลือบบัตร เครื่องเข้าเล่ม เครื่องทำตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ และอุปกรณ์สำนักงาน

ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : พลาสติกเคลือบบัตร
1
พลาสติกเคลือบบัตร A4  125 mic (เกรดเอ)
225
พลาสติกเคลือบบัตร A4  125 mic (เต็ม) ขนาด 216 x 303 mm หนึ่งกล่อง บรรจุ 100 แผ่น   
ราคา 350.00 บาท  
พลาสติกเคลือบบัตร A3  125 mic (เกรดเอ)
236
พลาสติกเคลือบบัตร A3  125 mic (เต็ม) ขนาด  303 x 426 mm หนึ่งกล่อง บรรจุ 100 แผ่น 
ราคา 550.00 บาท  
1