Vision จำหน่ายเครื่องเคลือบบัตร เครื่องเข้าเล่ม เครื่องทำตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ และอุปกรณ์สำนักงาน

ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : สันห่วงเหล็ก
1
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/4 นิ้ว 6.4mm สี ขาว (20 เส้น) Vision
090
/div> สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 30 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 1/4 (6.4 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 3 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด  5/16 นิ้ว 7.9 mm สีขาว (20 เส้น) Vision
100
/div> สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 50 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 5/16 (7.9 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 3 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 7/16 นิ้ว 11.1 mm สีขาว (20 เส้น) Vision
110
/div> สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 90 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 7/16 (11 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 5 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/2 นิ้ว 12.7 mm สีขาว (20 เส้น) Vision
120
/div> สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 105 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 1/2 (12.7 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 5 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด  9/16 นิ้ว 14.3 mm สีขาว (20 เส้น) Vision
130
/div> สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 120 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 9/16 (14.3 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 5 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/4 นิ้ว 6.4mm สีดำ (20 เส้น) Vision
140
/div> สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 30 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 1/4 (6.4 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 3 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 5/16 นิ้ว 7.9 mm สีดำ (20 เส้น) Vision
150
/div> สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 50 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 5/16 (7.9 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 3 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
 สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 7/16 นิ้ว 11.1 mm สีดำ (20 เส้น) Vision
160
/div> สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 90 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 7/16 (11 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 5 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
 สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/2 นิ้ว 12.7 mm สีดำ (20 เส้น) Vision
170
/div>  สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 105 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 7/16 (12.7 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 5 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
 สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 9/16 นิ้ว 14.3mm สีดำ (20 เส้น) Vision
190
/div>  สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 120 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 9/16 (14.3 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 5 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 20 เส้น/แพ็ค
ราคา 0 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/4 นิ้ว 6.4mm สี ขาว 100 เส้น
187
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 30 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 1/4 (6.4 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 345.00 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/4 นิ้ว 6.4mm สี คำ 100 เส้น
188
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 30 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 1/4 (6.4 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 345.00 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 5/16 นิ้ว 7.9 mm สี ขาว 100 เส้น
189
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 50 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 5/16 (7.9 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 370.00 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 5/16 นิ้ว 7.9 mm สีดำ 100 เส้น
190
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 60 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 36 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 5/16 (8 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 370.00 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 3/8 นิ้ว 9.5 mm สี ขาว 100 เส้น
191
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 85 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 450.00 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 3/8 นิ้ว 9.5 mm สีดำ 100 เส้น
192
  สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 85 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 450.00 บาท  
 สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 7/16 นิ้ว 11.1 mm สีขาว 100 เส้น
193
สันห่วงเหล็กขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 90 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 7/16 (11.1 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น ขนาดสินค้ารวมแพ็ค (กว้าง X ยาว) : 5 X 13 นิ้ว/แพ็ค บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 510.00 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/2 นิ้ว 12.7 mm สีขาว 100 เส้น
195
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 105 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 1/2 (12.7 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 570.00 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 1/2 นิ้ว 12.7 mm สีดำ 100 เส้น
196
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 105 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 1/2 (12.7 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 570.00 บาท  
 สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 9/16 นิ้ว 14.3 mm สีขาว 100 เส้น
197
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 120 แผ่น (80 แกรม) สีขาว จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 9/16 (14.3 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 620.00 บาท  
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด 9/16 นิ้ว 14.3 mm สีดำ 100 เส้น
198
สันห่วงเหล็ก/สันขดลวด ขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน ปริมาณกระดาษที่ใส่ได้ 120 แผ่น (80 แกรม) สีดำ จำนวน 34 ห่วง/เส้น ขนาดสินค้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ยาว) : 9/16 (14.3 มม.) X 12 นิ้ว/เส้น บรรจุ 100 เส้น/แพ็ค
ราคา 620.00 บาท  
1