Vision จำหน่ายเครื่องเคลือบบัตร เครื่องเข้าเล่ม เครื่องทำตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ และอุปกรณ์สำนักงาน

ประเภทสินค้า
เครื่องตัดนามบัตร
สถิติการชม : 7,876 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 12/3/2565
เครื่องตัดนามบัตร

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า
- ตัดตามบัตรไซด์มาตรฐาน 90 x 54 mm.
- ความคลาดเคลื่อน <0.5 mm.
- ความเร็วในการตัด 30 แผ่น/นาทีใช้
- กระแสไฟฟ้า 220v 18w
- ขนาดกล่อง 520 x 450 x 230
- น้ำหนัก 4.8 กิโล

 
ราคา 3,600.00 บาท

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า
- ตัดตามบัตรไซด์มาตรฐาน 90 x 54 mm.
- ความคลาดเคลื่อน <0.5 mm.
- ความเร็วในการตัด 30 แผ่น/นาทีใช้
- กระแสไฟฟ้า 220v 18w
- ขนาดกล่อง 520 x 450 x 230
- น้ำหนัก 4.8 กิโล